Ο "επιτάφιος"

 

Η Χώρα της Αντιπάρου

*Some of the pictures are taken from antiparos-isl.gr